• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie animatora rynku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niewci informuję, że z dniem 18 października 2011 r. NOBLE SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania Animatora Rynku dla Mo-BRUK S.A.

Od dnia 19 października 2011 r. zadania Animatora Rynku pełnić będzie DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.