• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego oraz Pani Elżbiety Mokrzyckiej informujące o zmianie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie przesłane przez Pana Józefa Mokrzyckiego informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. tj. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka”) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D jego udział w ogólnej liczbie głosów z 714.732 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcji serii A reprezentujących 1.429.464 głosów na walnych zgromadzeniach i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C reprezentujących 1.837 głosów zmniejszył się z 46,83% do 33,09% tj. o 13,74%, czyli o więcej niż 1%. Przed rejestracją podwyższenia posiadał 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Łącznie posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego akcje stanowiły 30,60% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznawały 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 46,83% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia nadal posiadał 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego akcje po rejestracji podwyższenia stanowiły 19,84% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Pan Józef Mokrzycki poinformował, że nie posiadał podmiotów zależnych, nie był w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 716.569 akcji, które przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Ponadto, stosownie do art. do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie Pan Józef Mokrzycki poinformował, że w dniu 19 lipca 2019 r. w trakcie drugiego skupu akcji własnych przez Spółkę („Drugi skup akcji”) sprzedał 12.090 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) serii A i udział Pana Józefa Mokrzyckiego w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 33,09% do 32,53%%, czyli spadł poniżej 33%. Przed Drugim skupem akcji posiadał 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Łącznie posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego akcje stanowiły 19,84% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Po Drugim skupie akcji posiadał 702.642 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 704.479 akcji. Posiadane przeze Pana Józefa Mokrzyckiego akcje po Drugim skupie akcji stanowiły 19,51% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.407.121 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 32,53% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie informuje, że w dacie Drugiego skupu akcji nie posiadał podmiotów zależnych, nie był stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po Drugim skupie akcji posiadał 704.479 akcji, które przyznawały prawo do 1.407.121 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 32,53% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie przesłane przez Panią Elżbietę Mokrzycką informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. tj. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka”) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D udział Pani Elżbiety Mokrzyckiej w ogólnej liczbie głosów z 377.220 imiennych akcji serii B reprezentujących 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach zmniejszył się z 12,34% do 8,72% ogólnej liczby głosów tj. o 3,62% czyli spadł poniżej 10%. Przed rejestracją podwyższenia posiadała 377.220 imiennych akcji serii B, stanowiących 16,11% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznających 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia Pani Elżbieta Mokrzycka posiadała 377.220 imiennych akcji serii B, stanowiących 10,45% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznające 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 8,72% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Pani Elżbieta Mokrzycka poinformowała, że nie posiadała podmiotów zależnych, nie była w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadała 377.220 akcji stanowiących 10,45% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznające 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 8,72% ogólnej liczby głosów.