• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja w sprawie korzystnego dla emitenta wyroku dotyczącego inwestycji w Piekarach Śląskich

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że na rozprawie w dniu 15.01.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił kasacje Prezydenta Piekar Śląskich w przedmiocie rażącej przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych planowanego przez Mo-BRUK w Piekarach Śląskich. Sąd obciążył kosztami procesu Prezydenta Piekar Śląskich. Tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stwierdzający rażącą przewlekłość postępowania Prezydenta Piekar w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych planowanego przez Mo-BRUK w Piekarach Śląskich jest prawomocny. Jest to kolejne korzystne na Emitenta rozstrzygnięcie.

W ocenie Zarządu jest to istotny dla Spółki wyrok, potwierdzający prawidłowość postępowania Mo-BRUK S.A. To kolejne orzeczenie Sądu wskazujące na błędne postępowanie organów, narażające wizerunek Emitenta i wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze.