• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja wykupie oraz umorzeniu obligacji serii B.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji stanowiącymi załącznik do Uchwały Zarządu Mo-BRUK S.A. nr 42 z dnia 19 lipca 2014 roku z późn. zm. dokonała terminowego wykupu 16 375 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 16 375 000,00 zł.

Zarząd informuje ponadto, że w dniu 31 sierpnia 2016 została podjęta uchwała Zarządu w sprawie umorzenia 16 375 szt. obligacji serii B z chwilą ich wykupu.