• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Korekta numeracji raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 7 marca 2018 dotyczącego informacji o zawarciu znaczącej umowy.

Zarządu Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej podczas edycji tekstu pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 7 marca 2018 roku. Jest: Raport bieżący nr 3/2017 Powinno być: Raport bieżący nr 3/2018. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.