• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Koszty wprowadzenia spółki na NewConnect

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w związku z pozyskaniem przez Spółkę 26 mln zł środków z emisji akcji serii C oraz wprowadzeniem PDA serii C do obrotu na NewConnect spółka poniosła koszty w łącznej wysokości 575 844,28 zł netto.