• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

NWZA w dniu 21 stycznia 2011 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2010 r., w obecności notariusza Stanisława Ciągło, przybyłego do siedziby Mo-BRUK S.A. (33-322 Korzenna, Niecew 68) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi, zaprotokołowane aktem notarialnym pod repertorium A numer 344/2011

W trakcie NWZA wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7,8 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu „.