• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Odstąpienie od umowy, zakończenie inwentaryzacji

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2013 roku zakończono inwentaryzację na budowie instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza w Karsach. Inwentaryzację przeprowadziła komisja powołana przez Prezesa Zarządu zarządzeniem nr 2 z dnia 26 marca 2013. Inwentaryzację przeprowadzono w skutek złożonego oświadczenia przez Mo-BRUK S.A. wobec Wykonawcy o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy spowodowane było niewywiązaniem się Wykonawcy z warunków kontraktu.

O podpisaniu umowy, o której mowa powyżej Zarząd informował raportem bieżącym EBI 18/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Wartość umowy wynosiła 7 000 000 EUR.

Przedmiotowa instalacja jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.

Zarząd informuje że ogłoszono przetarg na dokończenie budowy i przeprowadzenie rozruchu instalacji.

W ocenie Zarządu odstąpienie od umowy nie stanowi zagrożenia dla wypłaty pozostałej części dotacji ze środków UE.