• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Oświadczenie zarządu dot. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w Wałbrzychu

OŚWIADCZENIE

W związku z wydaną w dniu 16 marca 2011 r. decyzją Ministra Środowiska dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.07.2007 r. w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ulicy Górniczej 1 i 4, (znak decyzji DIŚoa-281-38/11665/11/MT) informujemy, że w ocenie Emitenta decyzja Ministra została wydana z naruszeniem prawa.

Przywołana powyżej decyzja Ministra Środowiska wskazuje na rażące naruszenie prawa przez Wojewodę Dolnośląskiego. Według Emitenta takie naruszenie nie miało miejsca, a Wojewoda prawidłowo wydał decyzje, o których mowa w decyzji Ministra Środowiska. Ponadto należy zauważyć, że decyzja Ministra nie stawia zarzutów co do działalności spółki Mo-BRUK S.A., odnosi się wyłącznie do prawidłowości lub nieprawidłowości wydania decyzji administracyjnych, związanych z zakładem w Wałbrzychu.

Wobec powyższego, obecnie przygotowane jest odwołanie Emitenta od decyzji Ministra, które zostanie złożone w określonym przepisami terminie.

Zarząd Emitenta informuje, że decyzja Ministra Środowiska jest nieprawomocna i nie wpływa na prowadzoną obecnie przez spółkę Mo-BRUK S.A. działalność w Wałbrzychu. Funkcjonowanie pozostałych zakładów Emitenta w lokalizacjach w Korzennej k. Nowego Sącza, Karsach k. Ożarowa oraz spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. odbywa się na podstawie odrębnych pozwoleń zintegrowanych. Dotyczy to także realizowanych i planowanych inwestycji Emitenta w Karsach, Górażdżach oraz Piekarach Śląskich.
Zarząd Emitenta wskazuje jednak na znaczącą niedogodność kontynuacji działalności składowiska oraz zakładu recyklingu w Wałbrzychu, gdyż obecna sytuacja wymaga żmudnych procedur odwoławczych. Jednakże, w ocenie Emitenta ryzyko zaprzestania lub ograniczenia działalności Emitenta w ww. lokalizacji jest niewielkie z uwagi na fakt, że decyzja Ministra Środowiska została wydana stronniczo z naruszeniem prawa.