• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 24 maja 2021 r. otrzymał Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nakładającą na Emitenta opłatę podwyższoną w wysokości 61 230 674,00 zł za składowanie odpadów w 2016 roku na składowisku odpadów, przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

 

Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanej decyzji i zdecydowanie odrzuca argumentację Organu. Decyzja zawiera kuriozalne uzasadnienie, naruszając rażąco prawo. Marszałek nie uwzględnił istotnych argumentów znanych Organowi, świadczących na korzyść Spółki.

Emitent złoży odwołanie w terminie przewidzianym obwiązującymi przepisami prawa.