• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 21 lutego 2023 r. w godzinach popołudniowych otrzymała decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie wymierzenia Spółce opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 17.484.597,00 PLN.

W świetle ww. decyzji przedawnienie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 r. upływa w dniu 22 lutego 2023 r.

Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zdecydował o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu mimo, że przedmiotowe zobowiązanie ulega przedawnieniu w dniu 22 lutego 2023.