• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmniejszenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 12 lipca 2021 r. otrzymał Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego („SKO”) zmieniającą Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. (znak: DOW-S-I.7253.105.2019.AH) zmniejszającą wysokość opłaty podwyższonej z kwoty 18.969.567,00 mln zł do kwoty 5.821.806,00 zł za składowanie odpadów w 2015 roku na składowisku odpadów przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanej decyzji i nie podziela argumentacji SKO. Decyzja zdaniem Zarządu zawiera szereg naruszeń prawa. Emitent złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w terminie przewidzianym obwiązującymi przepisami prawa.