• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymany certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 21 lipca 2011 r. laboratorium badawcze spółki otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność obejmuje m. in. badanie paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i ścieków. Szczegółowy zakres akredytowanej działalności określony jest w zakresie akredytacji na stronie www.pca.gov.pl pod w/w numerem. Certyfikat jest ważny do 4 lipca 2015 r. Otrzymanie certyfikatu doskonale wpisuje się w dobiegającą końca budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego przy siedzibie głównej Mo-BRUK S.A. Utworzenie Centrum B+R w 60% (ponad 3 mln zł dotacji) współfinansowane jest ze środków UE przyznanych Spółce przez Ministerstwo Gospodarki.