• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii C

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2010 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 785/2010, Zarząd Giełdy postanawia:

1. określić dzień 10 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 sierpnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLMOBRK00013”;

2.notować akcje, o których mowa w pkt 1. na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MOBRUK” i oznaczeniem „MBR”;

3. określić dzień 9 sierpnia 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MO-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartiościowych S.A. kodem „PLMOBRK 00021”.