• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Podpisanie umowy na dostawę instalacji

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 16 grudnia 2010 r. podpisana została umowa na dostawę instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza. Wartość umowy wynosi 7 000 000 EUR. Wytworzona para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Zakup przedmiotowej instalacji jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego.