• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Pozytywna decyzja GIOŚ w przedmiocie eksportu paliw alternatywnych (RDF) na Ukrainę

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy do elektrociepłowni na Ukrainie do 10 tys. ton paliwa RDF w terminie do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).
Pozytywna decyzja administracyjna ze strony organu polskiego poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy.