• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Przegląd opcji strategicznych dla Spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że mając na względzie potencjał rynku przetwarzania odpadów i jego perspektywy podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad przeglądem opcji strategicznych dla Spółki.

Na obecnym etapie będą rozważane wszelkie opcje m.in. poszukiwanie inwestora dla spółki, pozostanie jej w obecnej strukturze właścicielskiej, połączenie się z innym podmiotem. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte.

Zarząd będzie przygotowywał odpowiednie materiały informacyjne w celu ich udostępnienia zainteresowanym inwestorom.