• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Przegląd opcji strategicznych – podpisanie umowy na doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w ramach przeglądu opcji strategicznych, podpisał w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2017r. z Saski Partners sp. z o.o. sp. k. (dalej: „Doradca”) umowę na doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów.

Doradca na podstawie umowy będzie mógł dystrybuować dokumenty informujące o Spółce do potencjalnych inwestorów zainteresowanych opcjami strategicznymi dotyczącymi Spółki oraz prowadzić rozmowy z zainteresowanymi podmiotami w imieniu Emitenta.