• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Przystąpienie do programu wspierania płynności

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że z dniem 26 września 2012 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2012 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż spełnia wszystkie warunki programu, o których mowa w uchwale nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 roku (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności tj.:

– posiada zawartą umowę z animatorem rynku: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,

– prowadzi sekcję Relacji Inwestorskich na własnej stronie internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej, oraz zobowiązuje się do jej całkowitego dostosowania do wymogów określonych przez GPW do dnia 30 listopada 2012 roku

– publikuje informacje z zakresu relacji inwestorskich w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.gpwinfostrefa.pl w sekcji przeznaczonej dla emitentów.