• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Publikacja zgłoszenia wynalazku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w Biuletynie Urzędu Patentowego opublikowane zostało ogłoszenie o zgłoszeniu przez Mo-BRUK S.A. wynalazku pn. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”, którego twórcą jest Prezes Zarządu Józef Mokrzycki. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania syntetycznego kruszywa w wyniku przetwarzania odpadów przemysłowych. Otrzymane z materiałów odpadowych kruszywo może być używane w budownictwie drogowym oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych. Technologia ta została wdrożona w należącym do Spółki Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi.