• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 28 lipca 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowgo w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 r. na mocy którego Sąd zarejestrował w KRS podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 560 180,00 zł, to jest do kwoty 23 413 850,00 zł, w drodze emisji akcji serii C przeprowadzonej na podstawie uchwały WZA z dnia 1 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”