• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. _"Emitent"_ informuje, że 29 maja 2024 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 74.383.319,03 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46 264 695,45 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 28 118 623,58 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy _dzień D_ na dzień 30 lipca 2024 roku oraz terminu wypłaty dywidendy _dzień W_ na dzień 30 października 2024 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.