• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku Pan Kazimierz Janik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Mo-BRUK S.A. z dniem 14 czerwca 2024 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.