• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Pan Józef Mokrzycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mo-BRUK ze skutkiem na dzień 9 lipca 2022 roku.

W piśmie przekazanym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pan Józef Mokrzycki poinformował, że po 37 latach kierowania firmą uznaje, iż jest ona w pełni przygotowana do funkcjonowania jako podmiot zarządzany przez profesjonalnych menadżerów. Rezygnacja została uzasadniona dalszymi planami zawodowymi ukierunkowanymi na inne projekty.

Pan Józef Mokrzycki poinformował, że nie będzie ubiegał się o członkostwo w Radzie Nadzorczej. Podkreślił jednak, że jest gotów wspierać Zarząd Mo-BRUK S.A. w dalszych działaniach strategicznych i operacyjnych.

W piśmie Pan Józef Mokrzycki poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej planowanym na 9 czerwca br. zamierza rekomendować na funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego Pana dr Henryka Siodmoka, który posiada duże doświadczenie menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje do kierowania Grupą Mo-BRUK.