• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 roku Panowie Wiktor Mokrzycki i Tobiasz Mokrzycki złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Mo-BRUK S.A. ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2024 r.

W pismach przekazanych Spółce Wiktor Mokrzycki i Tobiasz Mokrzycki poinformowali, że za rezygnacjami z pełnienia wskazanych funkcji stoją względy podjętych przez nich decyzji o ubieganiu się o powołanie w skład członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.