• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2019 oraz 2020

Zarząd Mo-BRUK S.A. przekazuje do wiadomości zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2019 oraz 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta.