• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2020.