• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Sprzedaż przez Mo-BRUK S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu (dalej: „ZCP”). ZCP stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie jednostkę, będącą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zdolną do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób samodzielny.
Cena Sprzedaży ZCP została określona na 12 000 000 zł netto.
ZCP w 2019 roku wygenerował 1,5 zł przychodów i -0,3 mln zł EBITDA. Wartość zakładu w księgach rachunkowych wynosi ok 9 mln zł. Płatność nastąpi w ratach do 31 grudnia 2021 roku i została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, przewłaszczeniem mienia oraz poręczeniem.
Transakcja sprzedaży ZCP ma na celu uporządkowanie poszczególnych linii biznesowych działających w ramach Grupy Mo-BRUK S.A. Mając na uwadze, że recykling metali nie jest głównym elementem działalności Emitenta Zarząd zdecydował o sprzedaży przedmiotowego ZCP.
Szczegółowe rozliczenie i informacje o wpływie transakcji na poszczególne pozycje Sprawozdania Finansowego zostaną zaprezentowane w raporcie za III kw. br.