• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za III kwartały 2020 r.

Mo-BRUK S.A. („Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. („Grupa”) za III kwartały 2020 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartały 2020 r.:

Przychody ze sprzedaży: 122,6 mln zł,
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 69,8 mln zł
Zysk brutto: 65,2 mln zł,
Zysk netto: 52,8 mln zł,

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartały 2020 r., którego publikację zaplanowano na 5 listopada 2020 r.