• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

1. Raporty kwartalne Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – termin przekazania 14 luty 2012 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – termin przekazania 9 maja 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – termin przekazania 8 sierpnia 2012 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – termin przekazania 8 listopada 2012 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – termin przekazania 14 luty 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – termin przekazania 9 maja 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – termin przekazania 8 sierpnia 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – termin przekazania 8 listopada 2012 r.

3. Raport roczny za 2011 rok – termin przekazania 4 kwietnia 2012 r.

4. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – termin przekazania 4 kwietnia 2012 r.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.