• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Mo-BRUK S.A. zwołane na 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017, które będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 28 czerwca 2018 roku. Treść raportu jest uzupełnieniem raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku.