• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie informacji o terminach publikacji raportów okresowych

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, o terminach publikacji raportów okresowych. Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2011 – Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

1. Raporty kwartalne Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. – termin przekazania 10 luty 2011 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – termin przekazania 9 maja 2011 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. – termin przekazania 5 sierpnia 2011 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – termin przekazania 7 listopada 2011 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Mo-BRUK S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. – termin przekazania 10 luty 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – termin przekazania 9 maja 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 r. – termin przekazania 5 sierpnia 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – termin przekazania 7 listopada 2011 r.

 

3. Raport roczny za 2010 rok – termin przekazania 7 kwietnia 2011 r.

 

4. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – termin przekazania 7 kwietnia 2011 r.

 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.