• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie raportu biezącego nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 roku wypełniając obowiązek określony § 28 ust 4-6 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje życiorys Pana Adama Buchajskiego, który został dokooptowany do Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Adam Buchajski ma wykształcenie wyższe techniczne. Od wielu lat działa w organach zarządzających i nadzorujących m. in. w spółkach giełdowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sanwil Holding S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek Zielone Tarasy S. A., Multiserwis S.A., Wikana S.A. Ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. Działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w organach ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Mo-BRUK S.A. Pan Adam Buchajski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Adam Buchajski spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki.