• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK SA. z siedzibą w Niecwi, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 14 marca 2019 r. w załączeniu przekazuje informacje i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych odpowiednio w §70 ust. 1 pkt 6-8, w §71 ust. 1 pkt 6-8, w §70 ust. 1 pkt 14 oraz w §71 ust. 1 pkt 12.