• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wpływ dotacji na konto

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 11 maja 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 4.551.240,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej.”

Dotacja wpłynęła na podstawie podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A.