• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że na mocy decyzji Zarządu GPW w Warszawie S.A., wyrażonej w Uchwale nr 589/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 356.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda. Wprowadzenie akcji o których mowa powyżej nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MO-BRUK S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §3 ust. 1