• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymał 10 sierpnia 2021 r. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu ("SKO") o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji zmieniającej Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. _znak: DOW-S-I.7253.105.2019.AH_ zmniejszającą wysokość opłaty podwyższonej z kwoty 18.969.567,00 mln zł do kwoty 5.821.806,00 zł za składowanie odpadów w 2015 r. na składowisku odpadów przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

 

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji został złożony wraz ze skargą na przedmiotową decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem SKO w dniu 22 lipca 2021 r. Zarząd Spółki w całości kwestionuje decyzję SKO i oczekuje na rozpatrzenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.