• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wybór Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 roku powołała z dniem 10 lipca 2022 roku Pana dr Henryka Siodmoka na stanowisko Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. Wspólna kadencja Zarządu kończy się z dniem 30 kwietnia 2025 r.

Pan dr Henryk Siodmok pełnił dotychczas funkcję Doradcy i Dyrektora Zarządzającego Spółki. Posiada duże doświadczenie menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje do kierowania Spółką z ambicjami do kontynuacji wzrostu organicznego, planującą transakcje M&A, działającą na dynamicznie rozwijającym się rynku zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Nowo powołany Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna względem działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie jest też członkiem organu innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu, wskazujący posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.