• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku powołała z dniem 1 kwietnia 2023 roku Pana Rafała Michalczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. Wspólna kadencja Zarządu kończy się 30 kwietnia 2025 roku.

Pan Rafał Michalczuk pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Spółce. Zawodowo związany z Mo-BRUK S.A. od listopada 2022 roku. Pan Rafał Michalczyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułem magistra na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność handel międzynarodowy. Od 2002 roku posiada status członka w ACCA. Pan Rafał Michalczuk posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze: audyt sprawozdań finansowych MSSF zarówno spółek jak i grup kapitałowych, bieżące zarządzanie obszarem finansów spółek i grup kapitałowych, wdrażanie systemów budżetowania, raportowania i kontrolingu, wdrażanie programów poprawy rentowności produktów/segmentów działalności, uczestnictwo w wielu udanych procesach M&A.

Nowo powołany Wiceprezes Zarządu Spółki oświadczył, że nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna względem działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie jest też członkiem organu innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.