• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 roku powołała z dniem 1 kwietnia 2023 roku Pana Andrzeja Rytkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. Wspólna kadencja Zarządu kończy się 30 kwietnia 2025 roku.

Pan Andrzej Rytka zawodowo związany jest z Mo-BRUK S.A. od 2014 roku jako Dyrektor Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, od listopada 2022 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Pan Andrzej Rytka jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera na kierunku Elektroenergetyka Przemysłowa. Ukończył również studia MBA Executive na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji im. Leona Koźmińskiego. Pan Andrzej Rytka zajmował wysokie stanowiska menadżerskie w przedsiębiorstwach z branży odpadowej o zasięgu międzynarodowym, w których był odpowiedzialny za wyniki, planowanie i budżetowanie, zarządzanie personelem oraz utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami. Pełnił funkcje szefa regionu w Grupie Toensmeier oraz funkcje w organach zarządzających spółek z Grupy Kapitałowej Toensmeier. Pan Andrzej Rytka zajmował także stanowisko dyrektora operacyjnego w pionie Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń i członka zarządu w Group 4 sp. z o.o.

Nowo powołany Wiceprezes Zarządu Spółki oświadczył, że nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna względem działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie jest też członkiem organu innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.