• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 roku

Józef Mokrzycki – posiada 714 732 akcji (uprzywilejowanych co do głosu) Spółki, co stanowi 59,5 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 46,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka – posiada 377 220 akcji Spółki, co stanowi 15,7 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Anna Mokrzycka – posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 12,4 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki – posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 12,4 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.