• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 września 2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzywczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Józef Mokrzycki posiada 714 732 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki, co stanowi 52,94 % udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 33,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka posiada 377 220 akcji imiennych Spółki, co stanowi 13,97 % udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 8,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Anna Mokrzycka – Nowak posiada 291 850 akcji imiennych Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 8,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki posiada 291 850 akcji imiennych Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 8,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Tobiasz Mokrzycki posiada 291 850 akcji imiennych Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 8,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów.