• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 grudnia 2022 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 grudnia 2022 roku.

GINGER CAPITAL Sp. z o. o. dysponował na WZA 1 228 001 akcjami Spółki, które odpowiadają 1 930 643 głosom, co stanowi 75,47% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 45,80% udziału w ogólnej liczbie głosów.

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY dysponował na WZA 245 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 245 000 głosom, co stanowi 9,58% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,81% udziału w ogólnej liczbie głosów.

OFE PZU „Złota Jesień” dysponował na WZA 211 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 211 000 głosom, co stanowi 8,25% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.