• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 roku.

Józef Mokrzycki posiada 702 642 akcje imienne Spółki uprzywilejowane co do głosu, które odpowiadają 1 405 284 głosom na WZA, co stanowi 53,03 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 32,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka posiada 370 833 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 370 833 głosom na WZA, co stanowi 13,99 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Anna Mokrzycka-Nowak posiada 285 701 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 285 701 głosom na WZA, co stanowi 10,78 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki posiada 285 701 akcji imiennych Spółki, które odpowiadają 285 701 głosom na WZA, co stanowi 10,78 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Tobiasz Mokrzycki posiada 285 701 akcji imiennych Spółki, które odpowiadają 285 701 głosom na WZA, co stanowi 10,78 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.