• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2022 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY dysponował na WZA 245 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 245 000 głosom, co stanowi 38,41% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,81% udziału w ogólnej liczbie głosów.

OFE PZU „Złota Jesień” dysponował na WZA 211 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 211 000 głosom, co stanowi 33,08% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

CONSILIUM EXTENDED OPPORTUNITIE FUND, L.P dysponował na WZA 42 659 akcjami Spółki, które odpowiadają 42 659 głosom, co stanowi 6,69% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 1,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUNDS dysponował na WZA 38 176 akcjami Spółki, które odpowiadają 38 176 głosom, co stanowi 5,98% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 0,91% udziału w ogólnej liczbie głosów.

INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND dysponował na WZA 31 900 akcjami Spółki, które odpowiadają 31 900 głosom, co stanowi 5,00% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 0,76% udziału w ogólnej liczbie głosów.