• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Józef Mokrzycki – posiada 714 732 imiennych akcji (uprzywilejowanych co do głosu) Spółki, co stanowi 52,94% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 46,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka – posiada 377 220 imiennych akcji Spółki, co stanowi 13,97% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Anna Mokrzycka- Nowak – posiada 297 805 imiennych akcji Spółki, co stanowi 11,03% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki – posiada 297 805 imiennych akcji Spółki, co stanowi 11,03% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Tobiasz Mokrzycki – posiada 297 805 imiennych akcji Spółki, co stanowi 11,03% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.