• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.

Ginger Capital Sp. z o. o. dysponował na WZA 890 552 akcjami Spółki, które odpowiadają 1 358 980 głosom, co stanowi 87,80% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 32,24% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” dysponował na WZA 150 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 150 000 głosom, co stanowi 9,69% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 3,56% udziału w ogólnej liczbie głosów.