• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 28 czerwca 2010 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 592/2010, Zarząd Giełdy postanawia:

1. określić dzień 29 czerwca 2010 r., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMOBRK00021”;

2. notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MOBRUK-PDA” i oznaczeniem „MBRA”.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §3 ust. 1.