• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1371/2011 oraz uchwałą Zarządu BondSpot S.A. nr 202/11, wyznaczono dzień 8 listopada 2011 r., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLMOBRK00039”.

Obligacje, o których mowa powyżej notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MBR0814”.
Ponadto Zarząd BondSpot S.A. w uchwale, o której mowa powyżej określił dzień ostatniego notowania na 31 lipca 2014 r.; jednostkę obrotu – 1 szt. ; jednostkę obligatoryjną – 100 szt.; symbol – MBR0814.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”