• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na mocy uchwały nr 559/2015 wyznaczył na 15 czerwca 2015 r. dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMOBRK00047”. Zarząd Giełdy postanowił notować ww. obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MBR0816”.